Lütfi Bergen: "Şiddeti Denetlemenin Teorisi"

Lütfi Bergen: "Şiddeti Denetlemenin Teorisi"

"Bir ordu felsefesinden bahsetmek gerektiğinde Hz. Süleyman’ın karıncalara basmayan ordusu mutlaka hatırlanmalıdır..."

Devamını Oku
Fırat Mollaer: "Modernliğin Ratiosu"

Fırat Mollaer: "Modernliğin Ratiosu"

"Modern mekanik evren imgesi o kadar etkili olmuştur ki sonraki çağın toplumsal, ekonomik, ahlaki ve politik düşüncelerinin üzerine kurulacağı metafizik çekirdek gibi yorumlanabilir. "

Devamını Oku
Alper Gürkan: "Çoklu Gerçeklik ve Tek Hakikat Olarak Gelenek Fikri"

Alper Gürkan: "Çoklu Gerçeklik ve Tek Hakikat Olarak Gelenek Fikri"

"Tek Gelenek altındaki farklı dinler düşüncesi, ya da “dinlerin aşkın birliği” fikri, din kavramını şeriat mesabesine indirgemektedir..."

Devamını Oku
Ekrem Sakar: "İlim Camiasındaki Usûlsüzlüklerden ve Ahlâksızlıklardan Bir Demet: Tarihin Kara Kitabı"

Ekrem Sakar: "İlim Camiasındaki Usûlsüzlüklerden ve Ahlâksızlıklardan Bir Demet: Tarihin Kara Kitabı"

Devamını Oku
Daniş Moran: "Şuaramızın Memurluğu"

Daniş Moran: "Şuaramızın Memurluğu"

"Türk şuarası neredeyse kümülatif olarak memur olduğundan en önce kula dair bir söz söyleme becerisinden azade kılınması gerekir..."

Devamını Oku
Emek Erez: "Tony Gatlif'ten Liberte: Yersiz, Yurtsuz, Kimsesiz Ama Özgür"

Emek Erez: "Tony Gatlif'ten Liberte: Yersiz, Yurtsuz, Kimsesiz Ama Özgür"

"Çingeneler için yaşam tarihleri boyunca hiç kolay olmamıştır..."

Devamını Oku
Peter Mendelsund: "Okurken Ne Görürüz?"

Peter Mendelsund: "Okurken Ne Görürüz?"

"Muhakkak ki bir metin, muhayyilemize gelen daveti izah edemez..." Terc.:Gökhan Özcan

Devamını Oku
Ahmed Al Motamassik: "Emek Sosyolojisi-Kaygının Şeceresi"

Ahmed Al Motamassik: "Emek Sosyolojisi-Kaygının Şeceresi"

"Kaygı kendini ücret taleplerinde ya da ağır ilerleyen bir kariyerde gösteriyor..." Terc.: Ali Hasar

Devamını Oku

Şiddeti Denetlemenin…

Lütfi Bergen Siyasetnâme’de sultanın “asker/devlet felsefesi” de anlatılıyor. Bu konu modern toplumd…

Devamını Oku

Modernliğin Ratiosu

Fırat Mollaer / İştirakî “Yeni zamanların bu büyük düşünce adamı, uyanma halinde olan modern kapital…

Devamını Oku

Çoklu Gerçeklik ve T…

Alper Gürkan Gelenek kelimesi, geçmişle ilintili olarak değerler hakkında “kalıt” gibi bir anlamda k…

Devamını Oku

İlim Camiasındaki Us…

Ekrem Sakar İnsanların ve toplumların ahlâkları olduğu gibi mesleklerin de ahlâkları vardır. Ahilik…

Devamını Oku

Şuaramızın Memurluğu…

Daniş Moran Edebiyatın ne olduğuna veya kime edebiyatçı deneceğine kalkışılmayacak. Keza neye şiir y…

Devamını Oku

Tony Gatlif'ten Libe…

Emek Erez Özgürlük denildiğinde aklımızda pek çok imge belirir ancak özgür bir halk dediğimizde aklı…

Devamını Oku

Okurken Ne Görürüz?

Peter Mendelsund / The Paris Review Türkçesi: Gökhan Özcan Eğer size “Anna Karenina’yı tasvir edin,”…

Devamını Oku

Emek Sosyolojisi-Kay…

Ahmed Al Motamassik Türkçesi: Ali Hasar İş sahasındaki kaygıyı nasıl tanımlarsınız? Kaygı ve sıkıntı…

Devamını Oku

Lütfi Bergen: "Moder…

Alper Gürkan: Osmanlı’da kadı-ulema zümrenin Anadolu'da iktisadî sahayı tanzim ederek “devlet varlığ…

Devamını Oku

Off Dedirten Kitap

Ekrem Sakar / Ayraç Türkçenin, dünyanın en eski ve köklü dillerinden olduğu birçoğumuzun malumudur.…

Devamını Oku

Ayraç'tan Emek Özel…

Aylık kitap dergisi Ayraç’ın 58. sayısı, “emek” dosyasıyla bayilerde yerini aldı. Emek kavramına dai…

Devamını Oku

Yol Ayrımlarında Kon…

Alper Gürkan / Ayraç Modern dönemde Türkiye'de toplumsal düşünce, bilim ya da felsefeden ziyade edeb…

Devamını Oku

İntifada Yayınları Y…

Arap, İran ve Kürdistan coğrafyasına odaklı yayıncılık anlayışı ile İntifada Yayınları yayın hayatın…

Devamını Oku

Açlığın Estetiği – K…

Ali Hasar “Şiddet, açların normal davranışıdır.” Glauber Rocha Brezilyalı yönetmen ve Latin Amerika’…

Devamını Oku

Lütfi Bergen: “İslâm…

Alper Gürkan: Hicret uygulamasının hicret edenleri ağırlayacak bir topluma ihtiyaç duyduğu açık. Siz…

Devamını Oku

Tedricilik

Lütfi Bergen İslâm Hukuku kavramını fıkhın yerine kullanmaya başlamakla Müslüman hayatının ubudiyetl…

Devamını Oku

Muhafazakâr Sanat Ah…

Alper Gürkan “Her sağlıklı ahlâk, yaşama içgüdüsünün egemenliğindedir.” F. Nietzsche, Putların Alaca…

Devamını Oku

İktisadî Eleştirinin…

Efe Bayram Toplumsal Tipler, Ulus Baker’in hem Kanaatlerden İmajlara adlı doktora tezini üzerine kur…

Devamını Oku

Küf: Gelmeyen Adâlet…

Emek Erez Yönetmen Ali Aydın’ın ilk uzun metrajlı filmi olan “Küf” coğrafyamızın yüzleşilememiş yakı…

Devamını Oku

Tanımanın Vehmi Üzer…

The Paris Review Türkçesi: Gökhan Özcan Paul Holdengräber: “On Not Getting It” (İdraksizlik Üze…

Devamını Oku

Sayaç

Bugün260
Dün439
Toplam121599
Online7

E-Bülten